GARANCIJA PUTOVANJA

Turisticka agencija Feniks tours putovanja ul.Cara Lazara br.44 36000 Kraljevo  , ima propisanu polisu osiguranja u slučaju insolventnosti i naknade štete broj  30000005293 , od 25.01.2019. kod kompanije za osiguranje “MILENIJUM OSIGURANJE”.

Ovom garancijom putovanja za slučaj insolventnosti se obezbeđuje: 1) Troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u zemlji ili inostranstvu, u mesto polaska 2) Potraživanja uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao;3) Potraživanja uplaćenih sredstava putnika, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, u skladu sa opštim uslovima putovanja; 4) Potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

Garancijom putovanja radi naknade štete obezbeđuje se naknada štete koja je prouzrokovana putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja i to naknada: 1) Za potraživanja uplaćenih sredstava putnika po osnovu ugovora o turističkom putovanju, koje organizator putovanja nije realizovao; 2) Za potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih programom putovanja.

Davalac garancije:

Akcionarsko društvo za osiguranje Milenijum osiguranje a.d.o., Bulevar Mihajla Pupina 101 11000 Beograd Srbija, tel/fax:011/7152-329, i E-mail-om mios@milenijum-osiguranje.rs, web:.www.milenijum-osiguranje.rs, MB:7810318, PIB:100002119, TR:265-1100310001107-26

Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik potvrđuje da mu je uručena potvrda garancije putovanja i da u celosti prihvata posebne uslove milenijum osiguranja.

Potvrda se odnosi na sve putnike koji su obuhvaćeni ugovorom o putovanju pod navedenim brojem ___

 

Datum  ______________________                                                                                                                                                                                        Potpis putnika


DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDE