Izjava zaposlenog

ИЗЈАВА ЗАПОСЛЕНОГ

 

Ја ______________ јмбг:___________ бр. лк.________________, дајем сагласност да се из моје зараде и осталих примања, врше обуставе према обрачуну из ове административне забране, као и да у случају да ми престане радни однос, мој послодавац може обуставити цео износ на име преосталог дуга по кредиту. Овим изјављујем да сам у потпуности сагласан, да уколико моје предузеће није у могућности да врши обуставе из зараде, извршим сам месечне уплате рата кредита на рачун кредитора број 205-253575-37

 

__________________________

       Попис запосленог


Blanko dokument možete preuzeti OVDE