Podeli |

Ugovori sa sindikatima i administrativne zabrane

Ovde možete preuzeti neophodna dokumenta vezana za sindikate kao i dokumenta vezana za administrativnu zabranu.

Izjava zaposlenog

Izjava zaposlenog

ИЗЈАВА ЗАПОСЛЕНОГ   Ја ______________ јмбг:___________ бр. лк.________________, дајем сагласност да се из...Opširnije

Administrativna zabrana

Administrativna zabrana

Штамбиљ ПОДАЦИ О ПОСЛОДАВЦУ Назив: Седиште: Адреса: Тек. рачун: Мат....Opširnije

Ugovor sa sindikatom

Ugovor sa sindikatom

УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ И ПОСЛОВНОЈ САРАДЊИ  Закључен између: Даваоца услуга –...Opširnije