Podeli |

BANJA DJULA

HOTEL ERKEL MUNKACSY 3*- BANJA DJULA

HOTEL ERKEL MUNKACSY 3*- BANJA DJULA

Hotel se nalazi u jugoistočnoj niziji Mađarske, u rodnom gradu Ferenca Erkela, u banjskom gradu Đula gde vlada umerena kontinentalna klima. U blizini se...Opširnije

HOTEL ERKEL DURER 4* – BANJA DJULA

HOTEL ERKEL DURER 4* – BANJA DJULA

Hotel se nalazi u jugoistočnoj niziji Mađarske, u rodnom gradu Ferenca Erkela, u banjskom gradu Đula gde vlada umerena kontinentalna klima. U blizini se...Opširnije