Krakov Nova godina 2024. – (30.12.2023./03.01.2024.) (5 dana, 2 noćenja) – od 158€

Krakov Nova godina 2024. – (30.12.2023./03.01.2024.) (5 dana, 2 noćenja) – od 158€


Program putovanja

  KRALJEVO/KRAGUJEVAC/KRUŠEVAC/LESKOVAC/NIŠ/ČAČAK/BEOGRAD/NOVI SAD

  1. dan. DAN

Polazak autobusa iz sa dogovorenog mesta oko 15.00h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme i mesto polaska). Vožnja do Novog Sada, odakle je planiran polazak u 18.10h (mesto polaska zavisi od broja putnika i biće naknadno saopšteno). Vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora.

 KRAKOV – VELIČKA

  1. dan. DAN

Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku odlazak na fakultativni izlet: rudnik soli Velička. Upoznajte tajanstvene dubine rudnika soli Veličke – neobičan podzemni slani grad, čudesan svet slanih jezera, pećina, prostorija i hodnika, kapela i još mnoga čudesa koje su stvarale generacije rudara zaposlene u najstarijem rudniku soli u Evropi. Posebno putovanje kroz rudnik počinje na 64 m a završava se na 135 m ispod nivoa zemlje uz mnogobrojne atrakcije poput slušanja Šopenove muzike, scenskih efekata,  i drugih iznenađenja koje čekaju samo na Vas. Povratak u Krakov. Slobodno vreme za doček Nove godine. Noćenje.

DAN KRAKOV

  1. dan. Srećna Nova godina! Doručak. Panoramsko razgledanje grada pešice (bez ulaznica u crkve i dvorce): Dvorac Vavel (Wawel), Katedrala Sv. Stanislava i Vaclava i  kraljevski dvorac iz XIV veka. Šetnja Glavnim trgom (jednim od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), gde se nalazi spomenik Adamu Mickjevicu – poznatom poljskom pesniku i gotička Crkva Sv. Marije, Florianska ulica. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, predlažemo posetu Galeria Krakowska (jedan od najboljih šoping centara u Poljskoj).

KRAKOV-AUŠVIC

  1. dan. DAN

Doručak. Fakultativno: odlazak do Aušvica -Birkenau i obilazak jednog od najznačajnijih i najtragičnijih simbola svetske istorije, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke (današnji spomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a), mesto najvećeg masovnog ubistva u istoriji čovečanstva koje nosi ožiljak tamne strane ljudskog bića. Najsnažniji, najupečatljiviji i jedinsveni doživljaj koji budi mešavinu najrazličitijih osećanja od kojih ćete istovremeno biti i iznenađeni i produhovljeni i zbog čega ćete i drugima preporučiti obilazak ovog nesvakidašnjeg memorijalnog kompleksa. Jedinstvena istorijska priča koju  je nemoguće prepričati, pođite sa nama, čujte i doživite ! Povratak u Krakov. Slobodno vreme. Oko 18.00h je predvidjen polazak sa dogovorenog mesta za Srbiju. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku prema Novom Sadu,Beogradu, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

 POVRATAK

  1. dan. DAN

Dolazak na mesto polaska u prepodnevnim časovima. (Kraj usluga)


CENA ARANŽMANA:

Cena je za sledeći termin: (30.12.2023./03.01.2024.) – Hotel Krakus 3* (slike možete pogledati OVDE)

POLAZAK IZ KV,KG,ČA,VB,TS,KŠ,BG,NS – 158€
POLAZAK IZ PN, ĆU, JA – 168€
POLAZAK IZ NI – 178€

Polazak busa iz Krusevca, Trstenika,  Vrnjacke Banje, Kraljeva, Cacka (transfer u ceni), Kragujevca, Krusevca, Pozarevca, Beograda, Novog Sada, Subotice, bez teritorijalne doplate


FAKULTATIVNI IZLETI

– Aušvic i Birkenau – 25 €
– Rudnik soli Velička – 35 €
– Mogućnost organizovanog odlaska u centar grada za doček Nove godine i povratak do hotela u kasnim večernjim časovima – 10€

OBAVEZNA PRIJAVA I UPLATA IZLETA U AUŠVIC I BIRKENAU I PRIJAVA ZA IZLETE PRILIKOM SKLAPANJA UGOVORA O PUTOVANJU ZBOG REZERVACIJE TERMINA ZA GRUPE. PRIJAVA JE MOGUĆA NAJKASNIJE DVE NEDELJE PRE POČETKA PUTOVANJA. AGENCIJA NE GARANTUJE MOGUĆNOST NAKNADNE PRIJAVE ZA OVE IZLETE TOKOM PUTOVANJA.


NAČIN PLAĆANJA:

  • 30% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre putovanja;
  • 30% prilikom rezervacije, ostatak čekovima građana do 15.03.2024. (čekovi se deponuju u agenciji
    prilikom rezervacije- svi čekovi datumirani svakog 10, 20, ili 30. u mesecu)
  • Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

ARANŽMAN OBUHVATA

– prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
– 2 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelu  u 1/2 i 1/3 sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje)
– obilaske prema programu (Krakov)
– usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
– troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA

– individualne troškove
– medjunarodno putno osiguranje (do 17 god – 471 din, od 18 do 70 god – 941 din, od 70 god i više – 1882 din) sa osiguranom sumom do 30000 evra)
PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SE PREPORUČUJE ZA PUTOVANJE U INOSTRANSTVO RADI VAŠE SIGURNOSTI 
– ulaznice i fakultativne izlete


 NAPOMENA:

Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za

obilazak…)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti.

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.


Program putovanja Krakov , NOVA GODINA 2023, – 5 dana autobus Cenovnik br.20 , od 22.10.2022. godine.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora  turističke agencije Feniks tours putovanja

  Ul. Cara Lazara  br. 44 Kraljevo

Licenca OTP broj 147/2021 Kat.A od 01.10.2021

Tekući račun Komercijalna banka 205-253575-37