Solun (22/24.04.2022.) (3 dana, 1 noćenje) – 45€

SOLUN
(22.04./24.04.2022  – 3 dana, 1 noćenje) 

Solun je  grad raskošne lepote i gostoprimljivih ljudi sa svetski poznatim kulturnim nasleđem, pitomom mediteranskom klimom, prijatnim šetalištima uz more, nesvakidašnjim bogatstvom gastronomske ponude i zanimljivim dešavanjima tokom čitave godine. Kao najveći univerzitetski centar Grčke, sedište čuvenog Aristotelovog univerziteta, grad se može pohvaliti izuzetno živopisnim noćnim životom, ali i specifičnom atmosferom koju stvaraju umetnici, studenti i kulturni poslenici iz čitave Evrope.


PROGRAM PUTOVANJA

  1. dan 22.04.2022. MESTO POLASKA
    Polazak  iz Kraljeva u kasnim večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku sa usputnim zadržavanjima radi carinske i pasoške kontrole i odmora.
  2. dan 23.04.2022 SOLUN – PARALIJA
    Dolazak u Solun u ranim jutarnjim časovima. Solun, grad i luka na vrhu Solunskog zaliva koji se pruža duž morske obale u dužini od 20 km, osnovan je u IV v.p.n.e. u vreme vladavine Aleksandra Makedonskog. Simbol Grada predstavlja Bela kula izgrađena u XVI veku za vreme vladavine Turaka. U program ulazi: panoramsko razgledanje grada – Bela kula, Rotonda, Trijumfalna kapija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk….Slobodno vreme u Solunu . Fakultativna poseta  Zejtinlika ,Fabrike koze   tržnim centarima Jumbo i Cosmos. Putovanje do Paralia .Smestaj u hotel   Slobodno vreme. Noćenje.
  3. dan 24.04.2022. PARALIA – SRBIJA
    Slobodan VREME  ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta za Olimp  Mitska planina Olimp, dom dvanaest bogova je i važan nacionalni park, a Mitikas je najviši vrh Grčke (2917m). Obilazak novog manastira Svetog Dionisija, mesta Litohoro na padini Olimpa  U 14 h polazak za Srbiju.  Povratak uz usputne pause po potrebi grupe  I zadrzavanjima na granicnim prelazima .Dolazak do 00h. Kraj usluge.

CENA ARANŽMANA: 45 €


 POLASCI IZ SLEDEĆIH GRADOVA –  KRAGUJEVAC, ČAČAK, KRALJEVO, VRNJAČKA BANJE, TRSTENIK, KRUŠEVCA, LESKOVCA, NIŠA, VRANJA


Napomena
– Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
40 % prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana do polaska ili u jednakim mesečnim ratama odloženo čekovima građana ili administrativnom zabranom bez uvećanja (za preduzeća sa kojima T.A. Feniks  ima potpisan ugovor): zaključno sa 15.08.2022. po srednjem kursu NBS na dan uplate (10 dana pre početka putovanja).


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,

– jedno nocenje u  u hotelu  Girni  sa 3*, u centru Paralie u hotelu  –usluga nocenje  1/2 i 1/3 sobama (svaka soba ima tuš/WC )
– razgledanja po programu putovanja,
– usluge turističkog vodiča – pratioca,
– troškove organizacije i vođenja aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
– troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja – 450,00 rsd (odrasli 19-70 god.), 300,00 rsd (deca do 18 god.), 850,00 rsd (stariji od 71 god.) – osigurana suma iznosi 30.000 €,

– ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera),
–  individualne troškove.


CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: 
Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

Odlazak do tržnih centara Jumbo i Cosmos, Zejtilnik, Fabrika kože – Ukupna cena (za sve navedeno) je 12 €.

Olimp 10 e .Paket svih ulaznica 20 e


Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova , organizacije ino partnera  Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija organizator aranzmana  Feniks tours putovanja  ne snosi odgovornost I nema uticaj  na  cenu fakultativnih  ulaznica. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta ino partner  zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

Napomena- hotel Girni nema peskire

 

Br. 28 od  05.03.2022.