Solun – Meteori (3 dana, 1 noćenje) (01.03./03.03.2024. | 08.03./11.03.2024. | 12.04./14.04.2024. | 01.05./04.05.2024.) – od 69€

Solun je  grad raskošne lepote i gostoprimljivih ljudi sa svetski poznatim kulturnim nasleđem, pitomom mediteranskom klimom, prijatnim šetalištima uz more, nesvakidašnjim bogatstvom gastronomske ponude i zanimljivim dešavanjima tokom čitave godine. Kao najveći univerzitetski centar Grčke, sedište čuvenog Aristotelovog univerziteta, grad se može pohvaliti izuzetno živopisnim noćnim životom, ali i specifičnom atmosferom koju stvaraju umetnici, studenti i kulturni poslenici iz čitave Evrope.


PROGRAM PUTOVANJA

  1. dan  MESTO POLASKA
    Polazak  iz Kraljeva u kasnim večernjim časovima. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku sa usputnim zadržavanjima radi carinske i pasoške kontrole i odmora.
  2. dan  SOLUN 
    Dolazak u Solun u ranim jutarnjim časovima. Solun, grad i luka na vrhu Solunskog zaliva koji se pruža duž morske obale u dužini od 20 km, osnovan je u IV v.p.n.e. u vreme vladavine Aleksandra Makedonskog. Simbol Grada predstavlja Bela kula izgrađena u XVI veku za vreme vladavine Turaka.  Fakultativno  panoramsko razgledanje grada – Bela kula, Rotonda, Trijumfalna kapija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk…,fabrika koze,poseta  Zejtinlika . Fakultativni obilazak   tržnog   Cosmos. U večernjim satima, nastavak puta do Paralije. Smeštaj u vilu. Noćenje.
  3. dan PARALIJA – METEORI  – SRBIJA
     Slobodano vreme ili mogućnost organizovanja fakultativnog izleta izlet a do Meteora. Obilazak crkve Sv. Petke, lekoviti izvor. Nastavak putovanja do živopisnog gradića u podnožju Meteora, Kalambake. Razgledanje i poseta radionici za ručnu izradu ikona.Nastavak puta za Meteore. Poseta čuvenom srednjovekovnom kompleksu Manastira sa ulaskom u manastir Veliki Mateori .  Povratak uz usputne pauze po potrebi grupe  I zadrzavanjima na granicnim prelazima. Dolazak do 02 h. Kraj usluge.

CENA ARANŽMANA:

Cena je za sledeće termine: (01.03./03.03.2024.) – 8. mart (dan žena)

POLAZAK IZ KV,KG,ČA,VB,TS,KŠ,NI,LE,VR  – 69€ smeštaj Vila Elli Paralija (opis vile)

Cena je za sledeće termine: (08.03./11.03.2024.) – 8. mart (dan žena)

POLAZAK IZ KV,KG,ČA,VB,TS,KŠ,NI,LE,VR  – 69€ smeštaj Vila Elli Paralija (opis vile) – POPUNJENO

Cena je za sledeće termine: (08.03./11.03.2024.) – 8. mart (dan žena) – PROŠIRENJE

POLAZAK IZ KV,KG,ČA,VB,TS,KŠ,NI,LE,VR  – 76€ – Hotel Lido ili Hotel Olympion Katerini

Cena je za sledeće termine: (12.04./14.04.2024.)

POLAZAK IZ KV,KG,ČA,VB,TS,KŠ,NI,LE,VR  – 69€ smeštaj Vila Elli Paralija (opis vile)

Cena je za sledeće termine: (01.05./04.05.2024.) – Uskrs i Prvi maj

POLAZAK IZ KV,KG,ČA,VB,TS,KŠ,NI,LE,VR  – 74€ smeštaj Vila Elli Paralija (opis vile)

 BEZ TERITORIJALNE DOPLATE ZA POLAZAK IZ KRAGUJEVCA,ČAČKA, KRALJEVA, VRNJAČKE BANJE, TRSTENIKA, KRUŠEVCA, NIŠA, LESKOVCA, VRANJA


Napomena
– Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
– Doplata za 1/1 sobu 15€.


USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
40 % prilikom rezervacije 
a preostali iznos do pune cene aranžmana do polaska ili u jednakim mesečnim ratama odloženo čekovima građana ili administrativnom zabranom bez uvećanja (za preduzeća sa kojima T.A. Feniks  ima potpisan ugovor): zaključno sa 30.05.2023.. po srednjem kursu NBS na dan uplate (10 dana pre početka putovanja).


CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,

– jedno noćenje u vili Eli  u Paraliji –usluga noćenje  1/2 ili  1/3 sobama po zelji putnika (svaka soba ima tuš/WC)
– razgledanja po programu putovanja,
– usluge turističkog vodiča – pratioca,
– troškove organizacije i vođenja aranžmana.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
– troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja – 450,00 rsd (odrasli 19-70 god.), 300,00 rsd (deca do 18 god.), 850,00 rsd (stariji od 71 god.) – osigurana suma iznosi 30.000 €,

– ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera),
–  individualne troškove.
– boravišnu taksu (iznosi 1,5€ po osobi po noći)


CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: 
Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

FAKULTATIVA SOLUN ( 10 Eura ukupno za panoramsko razledanje, Zejtinlik, trzni Centar Cosmos)

Meteori  25 Eura + 3 Eura ulaznica za Velike Meteore 

PAKET ZA CELU FAKULTATIVU 30 Eura + 3 Eura ulaznica za Velike Meteore


ARANŽMAN PUTOVANJA JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

Program putovanja broj: 07/21 od 19.01.2021.
Organizator putovanja: FENIKS TOURS PUTOVANJA doo, Kraljevo, Licenca OTP 147/2021- kategorija A
Prema Zakonu o turizmu organizator ima garanciju putovanja, Akcionarskog drištva za osiguranje Globos osiguranje ADO, Beograd , polisu osiguranja broj ИM0012276 od 01.10.2022. godine, u visini od 100.000,00 EUR.
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja Turističke agencije Feniks Tours Putovanja D.O.O.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.